Hva bør du spørre om i et jobbintervju?

De fleste kandidater til en jobb vil bli spurt om de har spørsmål til stillingen. Denne delen av et intervju er viktigere enn mange tror, og du bør ha forberedt deg godt.

Et jobbintervju skal ikke være en enveisprat, men mange har en tendens til å bli for passive. Fordi passiv kan forveksles med uinteressert, er dette viktig å være bevisst på. Er du nysgjerrig, på en saklig måte, er du mer attraktiv. I Norge er det forventet at arbeidstakere er foroverlente og stiller krav. Ingen eksperter anbefaler å forlate et intervju uten å lure på noe som helst.  

Selv om spørsmålene du stiller ikke er avgjørende for deg å få svar på, er de veldig viktige å stille. Hva du spør om gir arbeidsgiver et bilde av hvordan du tenker, din kunnskap og din evne til refleksjon. De fleste ledere ønsker kandidater som er aktive og initiativrike. Det viser i alle fall studien til psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen Gro Mjeldheim Sandal, omtalt i en artikkel på Ledernett.   

Det er tre ting du vil oppnå når du stiller spørsmål, skriver Joe Konop, grunnlegger av One Great Resume, i en artikkel gjengitt av forbes.com.

  1. Forsikre deg om at intervjueren ikke tviler på deg
  2. Vise din interesse for arbeidsgiveren
  3. Finne ut om denne arbeidsgiveren er riktig for deg

Fokuserer du på disse, vil spørsmålene komme til deg, mener han. Selv anbefaler han å stille tre spørsmål, men forbereder gjerne flere, ettersom noen av dem kanskje besvares under intervjuet. De lærde strides om når det passer seg å komme med dem, men når du mot slutten blir spurt om du har spørsmål, må du i alle fall gripe sjansen. Ikke still spørsmål som du ikke er komfortabel med, råder Debbie Lawrence i en artikkel på karrierebloggen Undercover Recruiter. Du er ikke tjent med en rar stemning, for det kan ødelegge inntrykket av deg som en selvsikker kandidat.  

Still flere spørsmål

Karriereeksperter anbefaler å stille åpne spørsmål, det vil si de som ikke besvares med ja eller nei. Da er det mye mer informasjon å hente, for ikke å snakke om at du virker mer interessert i jobben. Når det gjelder spørsmål om bedriften, bør du ikke spørre om noe du lett kunne funnet svar på på hjemmesiden deres. Og ett tema bør alltid unngås: lønn. Det venter du med til du faktisk får jobbtilbudet.  

Redaktør for karrierenettsiden Job-Hunt, Susan P. Joyce, kommer med noen forslag til åpne spørsmål som bidrar til at du kan finne ut om den aktuelle jobben er en du både vil like og være god i:

Hva kan du fortelle meg om stillingen, som ikke står i utlysningen?

Hva er nøkkelen for å lykkes i denne jobben?

Hvor lenge blir folk vanligvis i denne stillingen?

Hvordan vurderes suksess i denne jobben?

Hvordan er mulighetene for å utvikle seg på denne arbeidsplassen?

Hvis noen har mislyktes i samme stilling, hva har de gjort?

Hvordan ser en typisk dag/uke/måned ut?

Hva er den normale arbeidstiden? Er det forventet/akseptert å jobbe overtid?

Om det ikke er en ny stilling, men du skal fylle noen andres sko, så er det greit å høre om hvorfor forgjengeren ikke lenger jobber der. Forlot personen selskapet, eller ble vedkommende flyttet eller forfremmet? Er det en stilling som er utlyst, hvor ofte er den det?

still forberedt til intervjuet

Finn gjerne også ut om intervjuerens/bedriftens motivasjon og syn på ting:  

Hvor lenge har du jobbet her?

Hva liker du best ved jobben? (om intervjueren har vanskeligheter med å svare på dette, så er det ikke direkte positivt)

Hvor tror du denne bedriften/organisasjonen er om fem år? 

Når folk slutter her, hvor går de vanligvis da?

Hvordan vurderer ledelsen de ansatte her?

Hvordan mottar de ansatte tilbakemeldinger?

I en artikkel på studenttorget.no fremheves et annet viktig spørsmål som viser at du er løsningsorientert, har innsikt og bryr deg om bedriftens fremtid, nemlig: ”Hvordan planlegger dere å takle omstillinger/konkurrenter/økonomiske endringer?”

– Bedrifter spør ofte ”hvorfor passer du her”. Du kan snu på det, og heller spørre "hvorfor tror dere jeg passer her". De har jo kalt deg inn til intervju, og da ligger det en vurdering bak, sier rekrutteringssjef i Relekta Pål-Espen Tørisen i en artikkel på E24. Han minner om at mange intervjuere ikke er profesjonelle rekrutterere, og kan finne på å spørre om noe helt irrelevant. Er du da på offensiven og stiller saklige spørsmål, vil de huske deg som en person som hadde forberedt seg godt.

lage intervjuspørsmål

Jayne Mattson i det amerikanske konsulentfirmaet Keystone Associates mener det ikke alltid holder å velge de trygge spørsmålene om du virkelig skal bli klok på bedriften. Ta for eksempel et trygt spørsmål som ”hvordan vil du beskrive lederstilen din?”. Svaret kan gi deg en pekepinn på hvordan ting fungerer på arbeidsplassen, men spørsmålet er av typen som også lett kan unnvikes med vante fraser. Et modig spørsmål som ”hva ved dine ansatte frustrerer deg?” kan derimot gi deg viktigere informasjon (og hjelpe deg med å ta et riktig valg om du blir tilbudt stillingen) samtidig som du øker sjansen for å skille deg ut. Les mer om Mattsons 13 eksempler på modige spørsmål her.

Og helt til slutt er det også fint å vise interesse for de neste stegene i prosessen. Spør for eksempel om det kommer til å være en intervjurunde til, om de kan anslå når og hvordan de eventuelt tar kontakt med deg, når man begynner i stillingen og hvem som er din kontaktperson. I etterkant kan du gjerne sende en e-post der du takker for møtet, og i korte linjer oppsummerer hva du likte ved arbeidsplassen eller nevner noe annet som får intervjueren til å huske deg og samtalen. Et par dager etter det igjen kan du ringe og høre om status.

Stikkordet også i dette blogginnlegget er forberedelse. CvDesigns tilbyr intervjutrening, som hjelper deg med å forbedre din selvpresentasjon overfor potensielle arbeidsgivere. Ta kontakt her!

 

 

 

 

 

forberedelse til intervju Forbes Gro Mjeldheim Sandal jobbintervju Joe Konop kandidat Ledernett One Great Resume stille spørsmål studenttorget

← Eldre blogginnlegg Nyere blogginnlegg →