Hva skal med i jobbsøknaden?

 

De fleste av oss har søkt jobb før. Kanskje har du trålet gjennom Finn og Arbeidsplassen.no gjentatte ganger og funnet en jobb du virkelig kan tenke deg. Du lager en god CV og registrerer denne. Før du kan søke på jobben blir du bedt om å skrive en jobbsøknad som forteller arbeidsgiver hvorfor de skal velge akkurat deg. I dette blogginnlegget loser vi deg gjennom hvordan du skriver en best mulig jobbsøknad.

 

Innhold

1. Hvilken mal skal jeg velge?

2. Hva må jeg svare på i jobbsøknaden?

3. Forslag til struktur

4. Andre (gode?) tips til jobbsøknaden

 

1. Hvilken mal skal jeg velge?

Det første du må ta stilling til når du skal skrive jobbsøknad er hvilken mal du skal skrive den i. Noen velger å skrive den i et helt tomt Word-dokument, mens andre bruker fancy maler for å bergta arbeidsgiver.

Synes du det er vanskelig å finne riktig mal? Fortvil ikke.

Det finnes en rekke gode søknadsmaler på internett. Et raskt Google-søk vil gi deg flere forslag. Vårt tips er å finne en mal hvor navnet ditt er overskriften. Deretter har du noen punkter med den viktigste kontaktinformasjonen:

- Adresse
- Telefonnummer
- Fødselsdato
- E-postadresse

Mer enn denne informasjonen trenger du ikke å oppgi.

Videre kan du lage en underoverskrift som du kan kalle for eksempel "Søknad på stilling som XXX" eller "Åpen søknad - XXX (Navn på bedrift)".

Deretter kan du utforme selve søknaden, noe som leder oss videre til neste avsnitt.

 

2. Hva må jeg svare på i jobbsøknaden?

Svaret på spørsmålet i overskriften er enkelt, men samtidig komplisert. I bunn og grunn er det kun to spørsmål du må svare på:

1. Hvorfor søker du jobben? (Motivasjon, interesse, livssituasjon)

2. Hvorfor er du kvalifisert? (Erfaring, utdanning, relevant kursing, livserfaring osv.)

Så enkelt, men samtidig så komplisert.  

For å ta det første først. Det kan være mange grunner til at man søker en jobb:

- Det kan være ønske om et karrierebytte. Kanskje føler du at du står litt fast i den jobben du har nå og har lyst å prøve noe nytt?

- Kanskje ønsker du å skifte karrierevei og prøve noe helt annet?

- Du er nyutdannet og skal søke på din første "voksenjobb"

- Drømmejobben du har ventet på har endelig blitt utlyst

Det viktigste du gjør er å finne ut hvorfor du vil ha akkurat denne jobben eller jobbe for akkurat denne bedriften. Det gir deg et godt utgangspunkt for å skrive om din motivasjon og interesse, og det gir arbeidsgiver et inntrykk av at du vil jobbe for akkurat dem (noe som også stemmer fordi du søker jobben og har reflektert over hvorfor du søker).

 

Det neste du må gjøre er å svare på hvorfor du er kvalifisert. Vi presenterer derfor vårt forslag til struktur for å svare på nettopp dette.

 

3. Forslag til struktur

Avsnitt 1: Hvorfor søker du jobben?

Allerede innledningsvis i søknaden er det viktig å få frem hvorfor du søker. Her skriver du om din motivasjon, din interesse for fagfeltet/bedriften og hva det er som gjør at du søker nå. Et eksempel:

Det er med stor motivasjon jeg søker på stillingen som personalrådgiver i XXX kommune. Grunnen til at jeg søker på denne stillingen er fordi jeg ønsker å bruke den erfaringen jeg har opparbeidet meg gjennom en årrekke i privat næringsliv til å veilede andre og arbeide med personalpolitikk. Jeg har et godt inntrykk av hvordan kommunen driftes og hvordan dere behandler deres ansatte, og anser XXX som en spennende og attraktiv arbeidsplass.

 

Avsnitt 2: Hva vil du trekke frem av tidligere erfaring/utdanning/kurs og hvorfor gjør det deg til kandidaten arbeidsgiver bør velge?

Avsnitt 2 er det viktigste avsnittet. Her kommer du med de tyngste argumentene for hvorfor du bør få jobben. Vi skiller gjerne mellom formal- og realkompetanse. I dette avsnittet skal du svare på følgende spørsmål:

1. Hvilken relevant arbeidserfaring, utdanning og kursing har du?

og kanskje enda viktigere

2. Hva tar du med deg av kompetanse, lærdom, måte å gjøre jobben på fra disse erfaringene?

Et godt tips er å være konkret og å bruke tallfesting. Tallfesting er å skrive "Gjennom 12 års erfaring som kontaktlærer for elevgrupper på 20-25 elever i alderen 13-15 år, er jeg vant til å formidle budskap på en tydelig måte og å legge opp til varierte arbeidsmetoder slik at alle skal ha utbytte av undervisning." i stedet for "Jeg har jobbet lenge som kontaktlærer og dette har lært meg å formidle budskap på en tydelig måte og å legge opp til varierte arbeidsmetoder slik at alle skal ha budskap av undervisningen." 

Ved hjelp av et enkelt triks får du presentert erfaringen din på en konkret og tydelig måte.

Eksempel på hvordan avsnitt 2 kan se ut:

Gjennom totalt 15 års arbeidserfaring som butikkmedarbeider, servicearbeider og resepsjonist er jeg godt rustet for nye utfordringer. Det jeg tar med meg fra disse erfaringene er først og fremst kompetanse knyttet til kundekontakt, å løse nye utfordringer på en hensiktsmessig måte, samt å samarbeide med andre. I jobben som butikkmedarbeider hos Kiwi hadde jeg ansvar for frukt- og postavdelingen, og dette viste meg viktigheten av å arbeide strukturert, målrettet og å kommunisere godt med mine medarbeidere.

Avsnitt 3: Hvilke personlige egenskaper vil du trekke frem?

Du er mer enn hvor mange års arbeidserfaring og utdanning du har. Selv om mange snakker om å skille mellom arbeidsliv og privatliv, er det ikke til å komme bort fra at de ulike aspektene av livet har en gjensidig påvirkning på hverandre. I dette avsnittet har du muligheten til å presentere hvem du er som person, hvilke interesser du har og hvilken realkompetanse du har. Samtidig er det viktig å holde informasjonen du skriver i jobbsøknaden konkret og relevant med tanke på jobben du søker.

I dette avsnittet kan du for eksempel skrive om aktiviteter du gjør på fritiden som du har lært/tar med deg erfaring fra som kan anvendes i jobben du søker. Det kan også være en mulighet å spisse søknaden opp i mot de personlige egenskapene arbeidsgiver søker etter i stillingsutlysningen.

En vanlig fallgruve i denne delen av jobbsøknaden er at man ukritisk ramser opp at man har alle de egenskapene arbeidsgiver søker etter. Det er vel og bra at man er fleksibel, løsningsorientert, arbeidsvillig og lærenem, men husk viktigheten av å begrunne hvorfor du har disse egenskapene eller hvilke erfaringer som har lært deg å være løsningsorientert. Det er også viktig at nesten ingen matcher alle arbeidsgivers kriterier. Det er derfor viktig å velge ut de egenskapene du kan stå inne for, og begrunne disse på en god måte. Det gir deg også et bedre utgangspunkt om du skulle få jobben og skal vise dette i praksis for arbeidsgiver.

Eksempel på hvordan avsnitt 3 kan se ut:

Det jeg vil trekke frem av personlige egenskaper er at jeg er strukturert, pålitelig og arbeidsom. Jeg samarbeider godt med andre, og arbeider derfor like godt i team som jeg gjør ved selvstendig arbeid. Fra tiden som butikkmedarbeider på Kiwi har jeg lært å alltid sette kunden først, ha et særlig fokus på god kundeservice og å være imøtekommende mot nye mennesker. Det har også lært meg viktigheten å strukturere hverdagen slik at jeg rekker over alle de arbeidsoppgavene jeg har ansvar for. Dette er egenskaper jeg vil ta med meg inn i jobben som XXX.

Avsnitt 4: Oppsummering/avslutning av jobbsøknaden

Til slutt skal du oppsummere søknaden på en god måte. En måte å gjøre dette på er å gjenta de viktigste årsakene til at du er en aktuell kandidat. En annen måte er enkelt og greit å skrive at du håper på positiv respons og ser frem til videre kontakt i rekrutteringsprosessen.

Det er også mulig å skrive:

"Jeg stiller gjerne til intervju for å presentere meg ytterligere, og ser frem til å høre fra dere."

 

 

Til slutt

Det finnes ingen fasit på hvordan du skriver en god jobbsøknad. Vi har forsøkt å gi noen generelle tips og et forslag til struktur på søknaden. Til slutt gir vi deg noen tips til hva du bør unngå i jobbsøknaden din:

- For kort søknad: Du skriver ikke nok om deg selv og får ikke presentert relevant kompetanse

- For lang søknad: Både CV og søknad handler om blikkfang og førsteinntrykk, og hvis man skriver for mye kan arbeidsgiver gå lei og gå glipp av at du kanskje har den kompetansen de søker etter (det er som nevnt ingen fasit, men en søknad bør sjelden være lenger enn 1 A4-side).

- For mye oppramsing: Husk å begrunne det du skriver, ikke bare rams opp egenskaper, erfaring og kompetanse.

 

Helt til sist vil vi anbefale å alltid la noen lese gjennom søknaden din. Det er lett å se seg blind på det man selv har skrevet, og en annen person vil kunne se ting du selv overser. Det kan gjerne være noen du kjenner som har et visst bilde av hva du bør ha med i søknaden.

CVDesigns leser gjerne korrektur på jobbsøknaden din: https://cvdesigns.no/products/korrektur

 

Lykke til!

← Eldre blogginnlegg