Seks tips til telefonintervjuet

Selv om de aller fleste arbeidsgivere foretrekker et tradisjonelt intervju, kan telefonintervju være nyttig der lange avstander eller økonomi hindrer kandidat og arbeidsgiver i å møtes ansikt til ansikt. Vi snakker da om førstegangsintervjuer, og som regel stillinger uten de høyeste kompetansekravene. Det kan være vanskelig å opprette en god kjemi på telefon, og stressende å føle at man ikke får en toveis samtale med den flyten man er vant til. Her er noen ting du kan ha i bakhodet:

Vær organisert
Passer det dårlig å snakke når du blir oppringt, så spør om det er mulig å avtale en ny tid. Er du for eksempel på vei fra ett sted til et annet, så er det en legitim unnskyldning. Pass på å ha fulladet mobil og god dekning, og sørg for å sitte et rolig sted uten bakgrunnsstøy (ingen tv, trafikk, barn, dyr...). Bruk gjerne handsfree slik at du kan ta notater. Pass også på å sitte med nødvendig informasjon rundt deg, som stillingsannonsen og CV-en. Gå gjerne gjennom viktige punkter før de ringer, slik at du ikke risikerer å høres forvirret ut. Øv deg gjerne på intervjusituasjonen på forhånd, slik du ville gjort før et tradisjonelt intervju. Noen ganger kommer kanskje en telefon overraskende. Sørg for å besvare alle anrop fra ukjent nummer på en profesjonell måte, og ha en seriøs telefonsvarer.

Avklar rammene
Start med å spørre omtrent hvor lang tid intervjuet vil ta og hvordan det er lagt opp. Hvilke tema skal tas opp? Er det oppgaver som skal løses? Ofte kan man få følelsen av at intervjueren har en liste som følges slavisk. Ikke bli stresset over at du ikke har fått snakket ut rundt hvert punkt – går intervjueren videre, betyr det sannsynligvis bare at han eller hun har fått vite det som trengtes.

telefonintervju

Be om tilbakemeldinger
Når du ikke ser en persons ansikt eller kroppsspråk, kan reaksjonene naturlig nok være vanskeligere å oppfatte. Det er ok å stille spørsmål som ”var det det du trengte å vite?” eller ”skal jeg være mer detaljert?”. Forbered også noen spørsmål å stille arbeidsgiver, som du bruker dersom det blir anledning. Svar relativt kort, og ikke avbryt intervjueren. Ikke bruk ironi, og ikke bruk for lang tid på å svare (men svar heller ikke så raskt at det høres unaturlig ut).

Tenk stemmebruk og diksjon
Du må snakke tydelig og overbevise med stemmen din. Tenk at du skal høres ut som en type med et fast håndtrykk. Noe som kan gjøre deg mer trygg og avslappet, er faktisk å smile, selv om det ikke synes. Det kan også endre toneleiet ditt. Stå gjerne oppreist – det kan øke energinivået og hjelpe på selvsikkerheten (du bør imidlertid stå i ro). Og skulle det være noen tvil: Ikke røyk, spis eller ha en tyggis i munnen. Ha et glass vann tilgjengelig.

Vær bevisst på ikke å la deg stresse av stillhet fra intervjueren (det kan hende vedkommende tar notater) eller om du ikke forstår et spørsmål. Be om at intervjueren presiserer, og husk at svarene ikke må komme på samlebånd.

Unngå talestrøm og fyllord
Student Ole H. Sand skriver i et blogginnlegg for DN at han er komfortabel med intervjuer, men må jobbe med å tøyle entusiasmen.

– Jeg føler at jeg til en viss grad klarer å gi et godt inntrykk av personligheten min på telefon, men det krever mer presisjon i hva jeg sier og hvordan jeg sier det. For eksempel på forrige telefonintervju, strømmet ordene ut av meg i litt for stor grad.

Det er det sikkert mange som kan kjenne seg igjen i. Ikke bare entusiasme, men også nervøsitet, er noe som kan lede til at man snakker for mye. Andre igjen blir mer lammet når de er nervøse, og sliter med å få ordene og sammenhengene frem. I alle tilfeller må du prøve å unngå unødvendige fyllord som ”eeehm”, ”liksom” etc. Det gjelder også i tradisjonelle intervjuer, men da har du tross alt mulighet for å veie opp for det med kroppsspråk. Et telefonintervju kan gjøre deg roligere fordi du oppholder deg i kjente omgivelser og ikke trenger å tenke på klær og fysisk fremtreden, men ikke bli for komfortabel, slik at det høres ut som om du snakker med en venn.

Si takk og ta lærdom
Før du legger på, husk å takke for intervjuet og understrek din interesse for stillingen. Skriv en epost i etterkant og takk en gang til, gjerne med en oppsummering av hovedpunktene i samtalen. Husk at et telefonintervju også er krevende for arbeidsgiver, som får et dårligere utgangspunkt for å bedømme kandidatens personlighet. Belys de forholdene som skapte god kontakt og som viser at du er egnet.  

Bruk notater fra telefonintervjuet til å forberede deg til neste intervju, som blir ansikt til ansikt. Hvordan svarte du? Var du så anstrengt at du glemte å lytte? Har du noen oppfølgingsspørsmål du kan stille når dere møtes? Hva kan du bli bedre på?

 

 

 

← Eldre blogginnlegg Nyere blogginnlegg →