For arbeidsgivere

Nedbemanninger i selskaper er en kritisk periode både for virksomheten, ansatte og ledelsen. En av suksessfaktorene for om en nedbemanning eller omorganisering har vært vellykket er hvordan ansatte som har blitt fristilt snakker om selskapet i etterkant av en nedbemanningsprosess. Hvordan arbeidsgivere behandler sine ansatte vil være avgjørende på om tidligere ansatte fortsatt vil være ambassadører for selskapet.  CV Designs kan være en kostnadseffektiv samarbeidspartner for selskapet i både omorganiseringer eller nedbemanninger. Våre konsulenter vil kunne hjelpe ansatte som skal forlate selskapet over i nye arbeidsplasser. Slik omsorg vil alltid verdsette av den ansatte. Ta kontakt med oss på post@cvdesigns.no for en uforpliktende samtale.