Levering og vilkår

Parter
Selger er CV Designs, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.


Bestilling
Din bestilling vil bli registrert på vår server (datamaskin). Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Om ikke sørg for å ta kontakt så raskt som mulig.

100 % fornøyd-garanti
Vi opererer med 100 % fornøyd-garanti. Hvis du ikke er fornøyd med produktet vi leverer, refunderer vi hele beløpet. Vi sender alltid et førsteutkast i løpet av 4 virkedager, og ønsker gjerne tilbakemeldinger, spørsmål eller kommentarer. Vi reviderer dokumentene til du er 100 % fornøyd.

Opplysninger mottatt av oss
Vi tilstreber oss å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt av oss gjennom våre salgstilbud, markedsføring eller på annen måte.

Priser
Oppnevnte priser inkluderer alle avgifter, statlige skatter, samt servicehonorar.

Betaling

Våre tjenester betales med bank- eller kredittkort. Dersom vi ikke klarer å levere i henhold til vilkårene, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om en eventuell kansellering. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom det ikke er dekning på ditt bank- eller kredittkort.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Alle tvister skal løses etter norsk rett.  Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøpers) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på post@cvdesigns.no eller 974 36 326.